Прием

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 година

  • след 7 клас:

0000292716-article2

1.КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ – С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 26 УЧЕНИКА

2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ  УСЛУГИ  –   С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 26 УЧЕНИКА

Приемът е с успешно положени тестове по български език  и математика.

  • след 8  клас:

DSC018801.КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 26 УЧЕНИКА
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ –    26 УЧЕНИКА

Приемът се извършва по  документи

АДРЕС:  ГР. ВАРНА, БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ 115, ТЕЛ.: 30-24-30  

7