Прием

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 година

  • след 7 клас:

             1. МОДЕН ДИЗАЙН – 26 УЧЕНИКА

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ  УСЛУГИ  – 26 УЧЕНИКА

              3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ   УСЛУГИ  26 УЧЕНИКАПриемът е с успешно положени тестове по български език  и математика.

График на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

  • след 8  клас:

1. КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 26 УЧЕНИКА

Балообразуващи предмети: Български език и литература, Биология и здравно образование , изобразително изкуство.


2. ФРИЗЬОРСТВО –  13  УЧЕНИКА

     КОЗМЕТИКА –    13  УЧЕНИКА

Балообразуващи предмети: Български език и литература, Биология и здравно образование , изобразително изкуство.

Приемът се извършва по  документи

График на дейностите по приемане на ученици в IX клас

АДРЕС:  ГР. ВАРНА, БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ 113,

ТЕЛ.: 30-24-30  

7