Второ класиране-прием след 8 клас

СПРАВКА

НА КЛАСИРАНИТЕ И ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ІI- РИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

С ПРИЕМ СЛЕД VIIІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

по ред

ПРОФИЛИРАНА, НЕПРОФИЛИРАНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА /професия – специалност/ Утвр. план прием /брой/ Класирани

на ІI-,ри
етап /брой/

Запасани учен. след  ІI – ри  етап /брой/ Свободни места след ІI – ри  етап /брой/
1. проф. Моделиер- технолог на облекло,

спец. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

26 1 11 15
2. проф.Козметик,

спец. Козметика

13 0 13 0
3. проф.Фризьор,

спец. Фризьорство

13 0 13 0