Касови отчети- 2016

Отчет за касовото изпълнение  на Бюджет 2016

Отчет за касовото изпълнение на второто тримесечие- Бюджет 2016

Отчет за касовото изпълнение на първото тримесечие- Бюджет 2016

Отчет за касовото изпълнение за деветмесечието – Бюджет 2016

Бюджет ПГТМД 2016