Касови отчети-2017

Очет за касово изпълнение на първото тримесечие на 2017

Отчет за касово изпълнение на делегиран бюджет за първото шестмесечие на 2017

Отчет за изпълнение на делегиран бюджет към 30.09.2017

Отчет за изпълнение на делегиран бюджет към 31.12.2017