ДЗИ

Дати за провеждане на зрелостни изпити
учебна 2016/17 г.

Сесия май- юни

  • Български език и литература-  19 май 2017 г.,  начало 8.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2017 г.,  начало 8.00 часа
  • Държавни  зрелостни изпити по желание на ученика от 26 май до 2 юни 2017 г.

Сесия август- септември

  • Български език и литература – 28 август  2017 г., начало 8.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август  2017 г. , начало 8.00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  в периода от 30 август   до 5 септември 2017 г.

Повече информация относно графикът на дейностите по организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити може да намерите в  Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.