ДЗИ

Дати за провеждане на зрелостни изпити
учебна 2017/18 г.

Сесия май- юни

  • Български език и литература-  21 май 2017 г.,  начало 8.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2017 г.,  начало 8.00 часа
  • Държавни  зрелостни изпити по желание на ученика от 29 май до 1 юни 2017 г.

Сесия август- септември

  • Български език и литература – 28 август  2018 г., начало 8.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август  2018 г. , начало 8.00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  в периода от 30 август   до 5 септември 2018 г.

 Утвърдени със заповед РД 09-465/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката са:

  1. Инструктаж за зрелостника;
  2. Инструктаж за учителите консултанти на зрелостници със специални образователни потребности (СОП);
  3. Инструктаж за учителя консултант на ДЗИ по чужд език;

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ, утвърдени със заповед РД 09-465/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Повече информация относно графикът на дейностите по организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити може да намерите в  Заповед № РД09-4141/29.08.2017 г.