ДЗИ

Дати за провеждане на зрелостни изпити
учебна 2016/17 г.

Сесия май- юни

  • Български език и литература-  19 май 2017 г.,  начало 8.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2017 г.,  начало 8.00 часа
  • Държавни  зрелостни изпити по желание на ученика от 26 май до 2 юни 2017 г.

Сесия август- септември

  • Български език и литература – 28 август  2017 г., начало 8.00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август  2017 г. , начало 8.00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика –  в периода от 30 август   до 5 септември 2017 г.

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

ИНСТРУКТАЖ  ЗА УЧИТЕЛИТЕ КОНСУЛТАНТИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП)

ИНСТРУКТАЖ  ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА ДЗИ ПО ЧУЖД ЕЗИК

Тези документи са утвърдени със заповед РД 09-1862/29.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ, утвърдени със заповед РД 09-2341/28.04.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Повече информация относно графикът на дейностите по организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити може да намерите в  Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.