ДКИ

Дати за провеждане на държавни клвалификационни  изпити
учебна 2017/18 г.

Сесия юни- юли

  • За втора и трета  степен – теория-  06 юни 2018 г.
  • ДКИ за втора степен -практита- 11 ,12 и 13 юни 2018г.

Сесия септември

  • Срок за подаване на заявления – 31 август 2018г.
  • ДКИ по практика на професията и специалността за продибаване  втора/трета степен на професионална квалификация – 6 и 7 септември 2018 г.
  • ДКИ по теория на професията и специалността за продибаване  втора/трета степен на професионална квалификация – 11 септември 2018 г.