Дневна форма на обучение

Заповед – дати ДКИ- учебна 2016/2017 г.

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА НА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ В ДНЕВНА  ФОРМА, СЕСИЯ „АВГУСТ”, УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

 

Изпит по учебен предмет

 

Вид на изпита

Дата/начален час/място на провеждане/ продължителност на изпита
Икономика

 

 

Писмен изпит

за  XI клас

16.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

История и цивилизация Писмен изпит

за X клас

16.08.2017 г. /08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Шевни машини и съоръжения Писмен изпит

за IX клас

16.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции Писмен изпит

за  X клас

16.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции Писмен изпит

заXII клас

16.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Проектиране                      на фирми за конфекциониране на облекло Писмен изпит

за  XIIклас

16.08.2017 г./12:00 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Конструиране и моделиране на облекло от текстил Писмен изпит

за  X клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Конструиране и моделиране на облекло от текстил

 

Писмен изпит

за XII клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Физика и астрономия

 

 

Писмен изпит

за IX клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Физика и астрономия

 

 

Писмен изпит

за X клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Математика

 

 

Писмен изпит

За XI клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Математика

 

 

Писмен изпит

заXII клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Въведение в професията Писмен изпит

за IX клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 102/ 180 минути /

Маркетинг и реклама Писмен изпит

заXI клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 102/ 180 минути /

Технология на облекло от текстил

 

Писмен

изпит

за  XII клас

17.08.2017 г./12:00 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Химия и опазване на околната среда Писмен изпит

 за X клас

18.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Учебна практика по Шевни машини и съоръжения Практически изпит

за ІX клас

18.08.2017 г./08:30 часа/

/ 240 минути /

Производствена практика

ОТФУ

Практически изпит

за  XI клас

18.08.2017 г./08:30 часа/

/ 240 минути /