Дневна форма на обучение

Заповед – дати ДКИ- учебна 2016/2017 г.

ГРАФИК – ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  АВГУСТ  2016 г.

(за ученици на дневна форма на обучение  )

 

 • 22. 08.2016 г. от 09:00 ч.  – стая 101
 1. МАТЕМАТИКА
 • 22. 08.2016 г. от 09:00 ч.  – стая 102
 1. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 2. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО
 • 22. 08.2016 г. от 13:30 ч.  – стая 101
 1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 2. СЧЕТОВОДСТВО 
 • 23. 08.2016 г. от 09:00 ч.  – стая 101
 1. ИКОНОМИКА
 2. ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА
 • 23. 08.2016 г. от 13:30 ч.  – стая 101
 1. СВЯТ И ЛИЧНОСТ
 • 24. 08.2016 г. от 09:00 ч.  – стая 101
 1. ФИРМЕНО ПРАВО
 • 24. 08.2016 г. от 13:30 ч.  – стая 101
 1. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
 • 24. 08.2016 г. от 13:30 ч.  – стая 102
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СЧЕТОВОДСТВО
 • 25. 08.2016 г. от 09:00 ч.  – стая 101
 1. МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ
 • 25. 08.2016 г. от 09:00 ч.  – стая 101
 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА