Изпитна сесия

ГРАФИК – СЕСИЯ  НОЕМВРИ  2018 г.

(за ученици на дневна форма на обучение – приравнителна сесия  )

ДАТА УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ НАЧАЛО НА ИЗПИТА УЧЕБНА ЗАЛА
20.11.2018 Изкуството моден дизайн 14:45 201
20.11.2018 Хигиена и безопастност при работа 14:45 201
21. 11. 2018 Предприемачество 14:45 201
21.11.2018 Техническо чертане 14:45 201
22.11.2018 Шевни машини и съоръжения 14:45 201
22. 11. 2018 Философия 14:45 201
23.11.2018 Английски език 14:45 201
23.11.2018 Френски език 14:45 201
26.11.2018 Въведение в професията 14:45 201
26.11.2018 Материалознание 14:45 201
27.11.2018 УП Моден стил и визия 14:45 201
27.11.2018 УП Модно ателие 14:45 Цех 1
27.11.2018 УП Шевни машини и съоръжения 14:45 201
28.11.2018 Професионален образ на фризьора 14:45 201
28.11.2018 Професионален образ на козметика 14:45 201
28.11.2018 Цветознание 14:45 201
29.11.2018  Професионална етика и психология 14:45 201
29.11.2018 Рисуване 14:45 201
29.11.2018 Цветознание и стил 14:45 201

Информация за резултатите от изпитите се получава лично в канцеларията на гимназията.