Изпитна сесия

ГРАФИК – СЕСИЯ  СЕПТЕМВРИ  2018 г.

(за ученици на дневна форма на обучение – допълнителна поправителна сесия  )

  • 13.09.2018 г. от 08:00 ч. – стая 201
  1. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 

  • 13.09.2018 г. от 08:00 ч. – стая 201
  1. МАТЕМАТИКА

 

  • 13.09.2018 г. от 13:00 ч. – стая 201
  1. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

 

Информация за резултатите от изпитите се получава лично в канцеларията на гимназията.