Изпитна сесия

ИЗМЕНЕНИЕ  – ГРАФИК

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ  В ДНЕВНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Информация за резултатите от изпитите се получава лично в канцеларията на гимназията.