Учебници

Учебници за учебната 2016/2017 г.

9 клас
Литература – изд. „Просвета” – В. Герджикова и кол.
Български език – изд. „Просвета” – Т. Ангелова и кол.
Христоматия – изд. „Просвета” – В. Герджикова и кол.
Математика ЗП– изд.”Архимед” – Г.Паскалев, Здравка Паскалева
Информатика – изд. „ Коала прес”, Лилия Иванова, Виолета Вазова, Бистра Танева, Иван Стоянов
Информационни технологии – учебно помагало – изд. „ Нова звезда”, Ивайло Иванов, 2010
Физика и астрономия – изд.”Булвест 2000”, М. Максимов, Г. Христакудис
Английски език – изд.”Просвета” English for you-  2 част -Кр. Рангелова,C.Meskill
История и цивилизация – изд. „Просвета”- Б. Гаврилов, А.Пантев, А. Кертин
География и икономика – изд.”Булвест 2000” – Р. Пенин и колектив
Френски език-  J. Girardet, J. Pecheur, „ Campus“- I  част
Биология и здравно образование – ЗП – 9 кл. – Огнян Димитров и колектив –.изд. ”Булвест 2000”; 2001 – 2015
Химия и опазване на околната среда – ЗП – 9 кл. – изд.”Анубис” – Г. Близнаков и колектив; 2001 – 2015
Психология и логика – изд.”Педагог 6” – Галя Герчева – Несторова
Материалознание – изд.”Техника” – Ерменка Стоянова
Козметика-Козметика за всички възрасти – Здравка Папазова
Здравословни и безопасни условия на труд-Атанаска Миленкова,изд.”Нови знания”

10 клас
Литература – изд. „Просвета”- А. Щурбанов и колeктив
Христоматия – изд. „Просвета”- А. Щурбанов и колектив
Български език – изд. „Просвета”-Т. Ангелова и колектив
Математика ЗП – изд.”Архимед” – Г.Паскалев, Здравка Паскалева
Информационни технологии – учебно помагало – изд. „ Нова звезда”, Ивайло Иванов, 2010
Физика и астрономия – изд.”Булвест 2000”, М. Максимов, Г. Христакудис
Английски език  – Ken Wilson, Prospects Intermediate
История и цивилизация . – изд. „Просвета”- Г. Марков, Р. Кушева, Б. Маринков
География и икономика – изд.”Булвест 2000” – Р. Пенин и колектив
Биология и здравно образование – ЗП – 10кл – П. Попов и колектив; изд. „Просвета”; 2001 – 2015
Химия и опазване на околната среда – ЗП – 10кл. – Г. Близнаков и колектив – изд.”Анубис” ; 2001 – 2015
Етика и право – изд.’Анубис” – Иван Колев, Р. Пожарлиев
Технология на облеклото – I-ва част – изд.”Техника” – Кънчев и колектив
Конструиране на облекло от текстил-I част,изд.”Техника”
Икономика – изд. „Мартилен” – Мата Георгиева
Здравословни и безопасни условия на труд-Атанаска Миленкова,изд.”Нови знания”
Електротехника и електроника-Мария Бечева,Илия Златенов, изд.”Матком”

11 клас

Литература – изд. „Просвета”- Инна Пелева и колектив
Христоматия – изд. „Просвета”- Инна Пелева и колектив
Български език – изд. „Просвета”- Т. Ангелова и колектив
Математика ЗП – изд.”Архимед” – Г. Паскалев,Здравка Паскалева
Английски език . – изд.Macmillan – Prospects – Upper – Intermediate
История и цивилизация – изд. „Просвета”- В. Гюзелев, Р. Гаврилова
Философия – Изд.” Анубис” – Иван Колев, Р. Пожарлиев
Технология на облеклото – II-rа част 11кл. – изд.”Техника” – Кънчев и колектив
Конструиране на облекло от текстил-I част,изд.”Техника”
Предприемачество и мениджмънт– изд. „Мартилен” – Мата Георгиева
Здравословни и безопасни условия на труд-Атанаска Миленкова,изд.”Нови знания”
Електротехника и електроника-Мария Бечева,Илия Златенов, изд.”Матком”
Основа на автоматизацията-Р.Иванов, И. Баяслиева, изд.”Техника”

12 клас
Литература – изд. „Просвета”- Инна Пелева и колектив
Христоматия – изд. „Просвета”- Инна Пелева и колектив
Български език – „Български език в правила и задачи” – „Просвета”, Р. Станева
Математика – изд. ”Архимед” – Г. Паскалев,Здравка Паскалева
Свят и личност – изд.”Просвета” – Мая Грекова
Икономика – изд. „Мартилен” – Мата Георгиева
Конструиране на облекло от текстил-I част,изд.”Техника”
Технология на облеклото – II-ра част – изд.”Техника” – Кънчев и колектив