Изпитна сесия

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА НА УЧЕНИЦИ,  ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ „АВГУСТ”

 ПРЕЗ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

 

Изпит по учебен предмет

 

Вид на изпита

Дата/начален час/място на провеждане/ продължителност на изпита
Учебна практика по Теория и методика на играта

 

Писмен изпит

за ХІІ клас

16.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Производствена практика Писмен изпит

за  XII клас

 

16.08.2017 г./12:00 часа/

Стая 101/ 240 минути /

Теория и методика на играта Писмен изпит

за  XII клас

 

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 102/ 180 минути /