Изпитна сесия

ГРАФИК – ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  АПРИЛ  2017 г.

(задочна форма на обучение – кабинет 101)

 • 18.04.2017 г. от 08:00 ч. 
 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ИГРАТА
 • 18.04.2017 г. от 14:45 ч. 
 1. ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА
 2. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ИГРАТА
 • 19.04.2017 г. от 08:00 ч. 
 1. БЪЛГАРСИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • 19.04.2017 г. от 14:45 ч.
 1. СВЯТ И ЛИЧНОСТ
 • 20.04.2017 г. от 08:00 ч. 
 1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • 20.04.2017 г. от 14:45 ч. 
 1. ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА
 • 21.04.2017 г. от 08:00 ч.
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО В СЕМЕЙНА СРЕДА
 • 21.04.2017 г. от 14:45 ч. 
 1. СЕМЕЙНА ПЕДАГОГИКА
 • 24.04.2017 г. от 08:00 ч.
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО В СЕМЕЙНА СРЕДА
 • 24.04.2017 г. от 8:00 ч. 
 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА