Изпитна сесия

ГРАФИК СЕСИЯ ЯНУАРИ 2018

 • 15.01.2018 г. от 12:00 ч.
 1. ИНФОРМАТИКА -IX клас
 • 15. 01.2018 г. от 14:45 ч.  – стая 201
 1. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
 2. КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА
 3. ДЕТСКА ПСИХОЛОГИЯ
 4. ФРЕНСКИ ЕЗИК- II-РИ Ч.Е.
 5. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 6. РИСУВАНЕ
 • 16. 01.2018 г. от 09:00 ч.  – комп. кабинет №1
 1. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В СЕМЕЙНА СРЕДА
 3. СЧЕТОВОДСТВО
 • 16.01.2018г. от 14:45 ч.  – стая 201
 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – I-ВИ Ч.Е.
 2. ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА -АЕ
 3. УЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА -РЕ
 4. ШЕВНИ МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ
 5. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ИГРАТА
 • 17.01.2018г. от 14:45 ч.  – стая 201
 1. МАТЕМАТИКА
 2. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 3. ФИЛОСОФИЯ
 4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗИП
 5. ЗИП УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО КОЗМЕТИКА
 • 18.01.2018 г. от 14:45 ч.  – стая 201
 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 2. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
 3. ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА
 4. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 5. ТЕХНОЛОГИЯ И МАШИНИ В ТЪКАЧНОТО ПРОЗИВОДСТВО
 6. ЗИП УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 • 19.01.2018 г. от 14:45 ч.  – стая 201
 1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 2. ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА
 3. ЗИП КОЗМЕТИКА
 4. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • 22.01.2018 г. от 14:45 ч.  – стая 201
 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП
 2. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
 3. ХИГИЕНА НА ФРИЗЬОРСТВОТО
 4. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 5. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
 • 23.01.2018 г. от 14:45 ч.  – стая 201
 1. СВЯТ И ЛИЧНОСТ
 2. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 3. ВЪЗПИТАНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
 4. ДЕКОРАТИВНА КОЗМЕТИКА
 • 24.01.2018 г. от 14:45 ч.  – стая 201
 1. ИКОНОМИКА
 2. ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 3. ЗИП ДЕТСКА ПСИХОЛОГИЯ
 4. УЧЕБНА ПРАКТИКА ДЕТСКА ПСИХОЛОГИЯ
 5. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 6. УЧЕБНА ПРАКТИКА КОЗМЕТИКА
 • 25.01.2018 г. от 14:45 ч.  – стая 201
 1. ТЕОТИЯ И МЕТОДИКА НА ИГРАТА
 2. ФИРМЕНО ПРАВО
 3. КОЗМЕТИКА
 • 26.01.2018 г. от 14:45 ч.  – стая 201
 1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 2. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОФЕСИЯТА
 3. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО
 4. СЕМЕЙНА ПЕДАГОГИКА