Изпитна сесия

ГРАФИК СЕСИЯ АПРИЛ 2018

 • 16.04.2018 г. от 09:00 ч. – фризьорски салон №1
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 • 16.04.2018 г. от 14:45 ч. – стая 203
 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАЗП
 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ИГРАТА
 • 17.04.2018 г. от 08:00 ч. – – фризьорски салон №1
 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
 • 17.04.2018 г. от 14:45 ч. – стая 203
 1. МАТЕМАТИКА
 • 17.04.2018 г. от 14:45 ч. – цех №1
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 • 17.04.2018 г. от 14:45 ч.физкултурен салон
 1. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • 18.04.2018 г. от 14:45 ч. – стая 203
 1. СВЯТ И ЛИЧНОСТ
 2. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ
 • 19.04.2018 г. от 08:00 ч. –  стая 207
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СЧЕТОВОДСТВО
 • 19.04.2018 г. от 14:45 ч. – стая 203
 1. ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА – АЕ
 • 20.04.2018 г. от 14:45 ч. – стая 203
 1. ФИРМЕНО ПРАВО
 2. ПРОЕКТИРАНЕ НА ФИРМИ ЗА КОНФЕКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО
 3. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – специалност: Помощник-възпитател
 • 23.04.2018 г. от 14:45 ч. – стая 203
 1. БЪЛГРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП
 • 24.04.2018 г. от 14:45 ч. – стая 203
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО В СЕМЕЙНА СРЕДА
 2. КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 3. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗИП
  • 24.04.2018 г. – 15 минути след приключване на писмения изпит
 1. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗИПпрактическа част компютърен кабинет №1
 • 25.04.2018 г. от 14:45 ч. – стая 203
 1. ИКОНОМИКА
 2. КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ – ОСНОВНИ

КОНСТРУКЦИИ

 1. 3. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО В СЕМЕЙНА СРЕДА
 • 26.04.2018 г. от 14:45 ч. – стая 203
 1. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО
 2. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА
 • 26.04.2018 г. от 14:45 ч. – цех №1
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 • 27.04.2018 г. от 14:45 ч. – стая 203
 1. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 2. УЧЕБНА ПРАКТИКА ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ИГРАТА
 • 27.04.2018 г. от 14:45 ч. – цех №1
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ – ЗИП

 

Информация за резултатите от изпитите се получава лично в канцеларията на гимназията.