Изпитни сесии

 

График

за приравнителна сесия ноември 2018 г.

самостоятелна форма на обучение

 

ДАТА УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ НАЧАЛО НА ИЗПИТА УЧЕБНА ЗАЛА
20.11.2018 Изкуството моден дизайн 14.45 201
20.11.2018 Хигиена и безопасност при работа 14.45 201
20.11.2018 Хигиена на фризьорството 14.45 201
21. 11. 2018 Предприемачество 14.45 201
21.11.2018 Информатика 14.45 201
21.11.2018 Техническо чертане 14.45 201
22. 11. 2018 Философия 14.45 201
22.11.2018 Психология и логика 14.45 201
22.11.2018 ШМС 14.45 201
23.11.2018 Информационни технологии 14.45 К1
26.11.2018 Материалознание 14.45 201
26.11.2018 Въведение в професията 14.45 201
27.11.2018 УП Моден стил и визия 14.45 201
27.11.2018 УП Модно ателие 14.45 Цех 1
27.11.2018 Съвременни тенденции във фризьорството 14.45 201
27.11.2018 УП ШМС 14.45 Цех 1
28.11.2018 Професионален образ на козметика 14.45 201
28.11.2018 ЗБУТ 14.45 201
28.11.2018 Цветознание 14.45 201
29.11.2018 Рисуване 14.45 201
29.11.2018 Цветознание и стил 14.45 201

Информация за резултатите от изпитите се получава лично в канцеларията на гимназията.