Изпитни сесии

ГРАФИК ЗА ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ  ЯНУАРИ  2019 г.

(за ученици на самостоятелна форма на обучение  )

 

 

Информация за резултатите от изпитите се получава лично в канцеларията на гимназията.