Изпитни сесии

 

ГРАФИК – СЕСИЯ  СЕПТЕМВРИ  2018 г.

(за ученици на самостоятелна форма на обучение  

 

  • 13.09.2018 г. от 08:00 ч. – стая 201
  1. МАТЕМАТИКА

 

 

  • 13.09.2018 г. от 13:00 ч. – стая 201
  1. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОФЕСИЯТА

Информация за резултатите от изпитите се получава лично в канцеларията на гимназията.