Приравнителни изпити

ГРАФИК

 ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ  ЯНУАРИ  2018 г.

(за ученици на самостоятелна форма на обучение  )

 

 • 15.01.2018 г. от 14:45 ч. – стая 201
 1. РИСУВАНЕ
 • 16.01.2018 г. от 14:45 ч. – стая 201
 1. МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ
 • 17.01.2018 г. от 14:45 ч. – стая 201
 1. ПСИХОЛОГИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
 • 18.01.2018 г. от 14:45 ч.- стая 201
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 • 22.01.2018 г. от 10:00 ч.-стая 201
 1. ХИГИЕНА НА ФРИЗЬОРСТВОТО
 • 26.01.2018 г. от 14:45 ч. – стая 201
 1. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА