График приравнителна сесия – самостоятелна форма на обучение

 

ГРАФИК – ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ  ЮЛИ  2018 г.

(за ученици на самостоятелна форма на обучение  )

  • 04.07.2018 г. от 09:00 ч. – стая 201
  1. РИСУВАНЕ – X клас

 

  • 09.07.2018 г. от 09:00 ч. – стая 201
  1. ХИГИЕНА НА ФРИЗЬОРСТВОТО – IX клас

 

  • 06.07.2018 г. от 13:00 ч. – стая 201
  1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА X клас

 

Информация за резултатите от изпитите се получава лично в канцеларията на гимназията.