Учители

Български език и литература

Геновева Колева

Катя недева

Пенка Петкова

Английски език

Геновева Кирова

Веселка Кръстева

 

Френски език

Фатмегюл Портокалска

Математика

Кристиана Петрова

Соня Атанасова

 

Информатика и информационни технологии

инж.Рени Божилова

Теодор Жеков

Биология и химия

Стефка Гочева

Физика

Соня Атанасова

История и география

Тодор Петров

Тихомир Ангелов

Физическо възпитание и спорт

Атнас Ташев

Галина Дочева

Изобразително изкуство

Антон Чеков

Философия и етика и право

Силвия Вардарова

Специални предмети

инж.Галина Дончева

инж. Милена Николова

Емилия Стоилова

Миглена Бежанова

Гергана Великова

Галина Стефанова

Радостина Маринова

Екатерина Колева

Десислава Радева

Айнур Генч

Христина Кучиева

Процедура за заемане длъжност старши учител