Учители

Български език и литература

Геновева  Колева

Катя Недева

Английски език

Геновева Кирова

Мария Попова

Математика

Кристиана Петрова

Соня Атанасова

Информатика и информационни технологии

инж. Мария Гергова

инж. Рени Божилова

Биология и химия

Стефка Гочева

Физика

Соня Атанасова

История и география

Мая Петрова

Физическо възпитание и спорт

Атанас Ташев

Галина Дочева

Изобразително изкуство

Антон Чеков

Философия и етика и право

Силвия Вардарова

Специални предмети

инж. Галина Дончева

инж. Милена Николова

Емилия Стоилова

Миглена Бежанова

Михаела Димитрова

Юлка Ангелова

Мария Узунова