Приравнителни изпити

ГРАФИК – ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ 

м. НОЕМВРИ  2016 г.

 • 7.11.2016 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ФРЕНСКИ ЕЗИК II – ри ЧЪЖД ЕЗИК IX клас
 • 8.11.2016 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ИНФОРМАТИКА – IX клас
 2. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОФЕСИЯТА (фризьор) – IX клас
 3. ШЕВНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – IX клас
 • 9.11.2016 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ– КМТО – IX клас
 2. МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ– ОТФУ – IX клас
 3. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – IX клас
 4. ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА – IX клас
 • 10.11.2016 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ШЕВНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ IX клас
 2. ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА IX клас
 3. АНАТОМИЯ И ХИГИЕНА НА ЧОВЕКА IX клас
 4. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ – IX клас
 • 11.11.2016 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ – IX клас
 2. ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА – IX клас
 3. РИСУВАНЕ – IX клас
 • 14.11.2016 г. от 14:45 ч.
 1. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – IX клас
 2. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ФРИЗЬОРСТВО – X клас
 • 15.11.2016 г. от 14:45 ч. – стая 101
 1. КОЗМЕТИКА – IX клас
 2. ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА – IX клас
 3. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗП IX клас
 4. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПСИХОЛОГИЯ X клас
 • 16.11.2016 г. от 14:45 ч. – стая 101
 1. КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА IX клас
 2. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА IX клас
 3. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – X клас
 • 1711.2016 г. от 14:45 ч. – стая 101
 1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД– X клас
 • 18.11.2016 г. от 14:45 ч. – стая 101
 1. ФРЕНСКИ ЕЗИК II – ри ЧУЖД ЕЗИК X клас