Самостоятелна форма на обучение – 12 клас


          ГРАФИК –СЕСИЯ  АПРИЛ  2016 г.

ЗА УЧЕНИЦИ 12 клас

(самостоятелна форма на обучение)

 • 18.04.2016 г. от 14:45 ч. 
 1. СВЯТ И ЛИЧНОСТ
 2. СЧЕТОВОДСТВО
 • 19.04.2016 г. от 14:45 ч. 
 1. 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА
 2. ТЕХНОЛОГИЯ И МАШИНИ В ТЪКАЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО – ЗИП
 3. ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 • 20.04.2016 г. от 14:45 ч. 
 1. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП
 2. ТЕХНОЛОГИЯ И МАШИНИ В ТЪКАЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО                                           
 3. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – фризьорство
 • 21.04.2016 г. от 14:45 ч. 
 1. КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ ОСНОВНИ КОНСТРУКЦИИ
 2. ФИРМЕНО ПРАВО
 3. РЕМОНТ НА ТЪКАЧНИ МАШИНИ                                         
 • 22.04.2016 г. от 10:00 ч. 
 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – кмот
 • 22.04.2016 г. от 13:30 ч. 
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЗИП – ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛОТО ОТ ТЕКСТИЛ
 2. УЧЕБНА ПРАКТИКА – ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 • 22.04.2016 г. от 14:45 ч. 
 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАЗИП
 2. КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ 
 • 25.04.2016 г. от 14:45 ч
 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 2. УЧЕБНА ПРАКТИКА – ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 • 26.04.2016 г. от 14:45 ч. 
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА – СЧЕТОВОДСТВО
 • 27.04.2016 г. от 14:45 ч. 
 1. МАТЕМАТИКА – ЗП
 2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛОТО ОТ ТЕКСТИЛ
 3. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – фризьорство
 • 28.04.2016 г. от 13:45 ч. 
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА – ЗИП – КОЗМЕТИКА