Самостоятелна форма на обучение

Заповед – график на дейностите, изпити и изпитни сесии учебна 2016/2017 г.

ГРАФИК – СЕСИЯ  ЮНИ   2017 г.

(за ученици на самостоятелна форма на обучение  )

 • 19.06.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. БЪЛГРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП
 2. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
 3. ЕТИКА И ПРАВО
 4. ХИГИЕНА И ХРАНЕНЕ
 • 20.06.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
 3. РИСУВАНЕ
 4. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ДЕТСКА ПСИХОЛОГИЯ
 • 21.01.2017 г. от 08:00 ч.  – цех № 5
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТОЛ
 • 21.01.2017 г. от 11:00 ч.  – цех № 5
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ – ЗИП
 2. ДЕТСКА ПСИХОЛОГИЯ
 • 21.06.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. МАТЕМАТИКА
 2. 2. РУСКИ ЕЗИК I-ви ЧУЖД ЕЗИК
 3. 3. РУСКИ ЕЗИК II-ри ЧУЖД ЕЗИК
 4. КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА

      5.УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ХИГИЕНА И ХРАНЕНЕ

 • 22.06.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
 2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
 3. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО
 4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ИГРАТА
 5. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • 23.06.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ФИЛОСОФИЯ
 2. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ИГРАТА – ЗИП
 • 26.06.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК I-ви ЧУЖД ЕЗИК
 3. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ИГРАТА
 • 27.06.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗП
 2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 3. ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА
 4. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО КОЗМЕТИКА
 • 28.06.2017 г. от 08:00 ч.  – цех № 5
 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
 • 28.06.2017 г. от 11:00 ч.  – стая 101
 1. КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ – ОСНОВНИ КОНСТРУКЦИИ
 2. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ
 • 28.06.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА
 2. 2. ПСИХОЛОГИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
 3. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 4. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – ФРИЗЬОРСТВО
 5. 5. ОСНОВИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
 • 29.06.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. 1. ФРЕНСКИ ЕЗИК II-РИ ЧУЖД ЕЗИК
 2. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 3. КОЗМЕТИКА
 • 30.06.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ВЪЗПИТАНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
 2. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ