Самостоятелна форма на обучение

Заповед – график на дейностите, изпити и изпитни сесии учебна 2016/2017 г.

ГРАФИК – СЕСИЯ  АПРИЛ   2017 г.

(за ученици от XII кл. на самостоятелна форма на обучение  )

 • 18.04.2017 г. от 08:00 ч.  – стая 101
 1. ИКОНОМИКА
 • 18.04.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1.  ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА
 • 19.04.2017 г. от 08:00 ч.  – стая 101
 1. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ФРИЗЬОРСТВОТО
 2. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП
 3. ФИЛОСОФИЯ- ЗИП
 • 19.04.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. СВЯТ И ЛИЧНОСТ
 2. ПРОЕКТИРАНЕ НА ФИРМИ ЗА КОНФЕКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО
 • 20.04.2017 г. от 08:00 ч.  – цех № 5
 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
 • 20.4.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП
 • 20.04.2017 г. от 14:45 ч.  – цех № 5
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 • 21.04.2017 г. от 08:00 ч.  – Козметичен салон
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО КОЗМЕТИКА – ЗИП
 • 21.04.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СЧЕТОВОДСТВО
 2. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ – ЗИП
 • 24.04.2017 г. от 08:00 ч.  – Козметичен салон
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО КОЗМЕТИКА
 • 24.04.2017 г. от 08:00 ч.  – Фризьорски салон
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 • 24.04.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 2. ФИРМЕНО ПРАВО
 • 25.04.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. СЧЕТОВОДСТВО
 • 25.04.2017 г. от 14:45 ч.  – цех № 5
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 • 26.04.2017 г. от 08:00 ч.  
 1. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • 26.04.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. МАТЕМАТИКА
 2. КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 • 27.04.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ – ОСНОВНИ КОНСТРУКЦИИ
 2. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 3. КОЗМЕТИКА
 • 28.04.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. БЪЛГРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП