Самостоятелна форма на обучение

Заповед – график на дейностите, изпити и изпитни сесии учебна 2016/2017 г.

ГРАФИК – СЕСИЯ  ЯНУАРИ  2017 г.

(за ученици на самостоятелна форма на обучение  )

 

 • 16.01.2017 г. от 08:00 ч.  – стая 101
 1. ИКОНОМИКА
 2. КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА
 • 16.01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК I-ви ЧУЖД ЕЗИК
 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК IIrи ЧУЖД ЕЗИК
 3. ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА
 4. 4. ДЕТСКА ПСИХОЛОГИЯ
 5. 5. ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА
 6. 6. КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 • 17.01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 2. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПСИХОЛОГИЯ
 3. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
 4. ОСНОВИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО
 5. ФРЕНСКИ ЕЗИК II-РИ ЧУЖД ЕЗИК
 6. РУСКИ ЕЗИК I-ви ЧУЖД ЕЗИК
 7. РУСКИ ЕЗИК II-ри ЧУЖД ЕЗИК
 8. ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 • 18.01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 2. ВЪЗПИТАНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
 4. ПРОЕКТИРАНЕ НА ФИРМИ ЗА КОНФЕКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО
 5. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
 • 19.01.2017 г. от 08:00 ч.  – стая 101
 1. КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ – ОСНОВНИ КОНСТРУКЦИИ
 • 19.01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. МАТЕМАТИКА
 • 20.01.2017 г. от 08:00 ч.  – стая 101
 1. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 • 20.01.2017 г. от 11:30 ч.  – цех № 5
 1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
 • 20.01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 2. ФИРМЕНО ПРАВО
 3. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 4. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
 5. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ФРИЗЬОРСТВО
 • 23.01.2017 г. от 09:50 ч.  
 1. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
 • 23.01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
 2. ФИЛОСОФИЯ
 3. ДЕКОРАТИВНО РИСУВАНЕ
 4. РИСУВАНЕ
 5. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

 

 

 

 

 

 

 

 • 01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ЕТИКА И ПРАВО
 2. СВЯТ И ЛИЧНОСТ
 3. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ
 4. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
 • 01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
 2. КОЗМЕТИКА
 • 01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • 01.2017 г. от 11:30 ч.  – цех № 5
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТОЛ
 • 01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. БЪЛГРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП
 2. ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
 3. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – писмен изпит
 4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗИП – писмен изпит