Самостоятелна форма на обучение

Заповед – график на дейностите, изпити и изпитни сесии учебна 2016/2017 г.

Г Р А Ф И К  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА НА УЧЕНИЦИ, САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ „АВГУСТ”  ПРЕЗ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

 

Изпит по учебен предмет

 

Вид на изпита

Дата/начален час/място на провеждане/ продължителност на изпита
Учебна практика по Технология на облекло от текстил Практически изпит

за  XI клас

14.08.2017 г./08:30 часа/

/ 180 минути

Учебна практика по Технология на облекло от текстил Практически изпит

за  XII клас

14.08.2017 г./08:30 часа/

/ 180 минути

ЗИП Учебна практика по Технология на облекло от текстил Практически изпит

за  XII клас

14.08.2017 г./12:00 часа/

/ 180 минути

ЗИП Учебна практика по Технология на облекло от текстил Практически изпит

за  XI клас

14.08.2017 г./12:00 часа/

/ 180 минути

Учебна практика по  Моделиране на облекло от текстил Практически изпит

за  XII клас

14.08.2017 г./15:30 часа/

/ 180 минути

Икономика

 

Писмен изпит

за  XII клас

16.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Конструиране и моделиране на облекло от текстил – Основни конструкции Писмен изпит

за  XI клас

16.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции Писмен изпит

за  XII клас

 

16.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Козметика

 

Писмен изпит

за  XI клас

16.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

История и цивилизация Писмен изпит

за XI клас

16.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Български език и литература

ЗИП

Писмен изпит за ХІ клас 16.08.2017 г./12:00 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Проектиране                      на фирми за конфекциониране на облекло Писмен изпит

за  XIIклас

16.08.2017 г./12:00 часа/

Стая 101/ 180 минути /

ЗИП  Учебна практика по Козметика Практически изпит

за  XI клас

16.08.2017 г./12:00 часа/

/ 120 минути

ЗИП  Учебна практика по Козметика Практически изпит

за  XII клас

16.08.2017 г./12:00 часа/

/ 120 минути

Предприемачество Писмен изпит

за ХІ клас

16.08.2017 г./15:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Конструиране и моделиране на облекло от текстил Писмен изпит

за  XII клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 102/ 180 минути /

ЗИП                        Детска психология Писмен изпит

за  XI клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 102/ 180 минути /

Физика и астрономия

 

Писмен изпит

за X клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Математика

 

Писмен изпит

заXI  клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Математика

 

Писмен изпит

заXII клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Информационни технологии – ЗИП Писмен изпит

за  XI клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 102/ 120 минути /

Информационни технологии – ЗИП Практически изпит

за  XI клас

17.08.2017 г./11:00 часа/

Комп.кабинет/ 60 минути /

ЗИП Учебна практика по Теория и методика на играта Практически изпит

за  XI клас

17.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 102/ 180 минути /

Учебна практика

Технология на специалността

Писмен изпит

за XI клас

17.08.2017 г./13:00 часа/

/ 120 минути /

Технология на облекло от текстил Писмен изпит

за  XI клас

17.08.2017 г./12:00 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Технология на облекло от текстил Писмен изпит

за  XII клас

17.08.2017 г./12:00 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Производствена практика Практически изпит

за  XI клас

18.08.2017 г./8:30 часа/

/ 120 минути /

Производствена практика Практически изпит

за  XI клас

18.08.2017 г./8:30 часа/

/ 120 минути /

Производствена практика Практически изпит

за  XII клас

18.08.2017 г./8:30 часа/

/ 120 минути /

Производствена практика Практически изпит

за  XII клас

18.08.2017 г./8:30 часа/

/ 120 минути /

Физическо възпитание и спорт Практически изпит

за  XI клас

18.08.2017 г./ 12:00 часа/

120 минути

Физическо възпитание и спорт Практически изпит

за  XII клас

18.08.2017 г./ 12:00 часа/

120 минути

Английски език I-ви чужд език Писмен изпит

за XI клас

18.08.2017 г./15:00 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Английски език I-ви чужд език Устна част

за XI клас

17.08.2017 г./Стая 101

/ 30 минути след приключване на писмената част

Чужд език по професията Писмен изпит

за  XII клас

18.08.2017 г./15:00 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Чужд език по професията Устна част

за  XII клас

17.08.2017 г./Стая 101

/ 30 минути след приключване на писмената част

Здравословни и безопасни условия  на труд Писмен изпит

за IXклас

21.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Философия

 

Писмен изпит

за  XI клас

21.08.2017 г./12:00 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Електротехника Писмен изпит

за  XI клас

22.08.2017 г./08:30 часа/

Стая 101/ 180 минути /

Автоматизация на производството Писмен изпит

за  XI клас

22.08.2017 г./12:00 часа/

Стая 101/ 180 минути /