Приравнителни изпити

ГРАФИК

 ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ  ЯНУАРИ  2017 г.

(за ученици на самостоятелна форма на обучение  )

 

 • 17.01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. 1. ФРЕНСКИ ЕЗИК II-РИ ЧУЖД ЕЗИК
 • 18. 01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ШЕВНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 • 19. 01.2017 г. от 08:00 ч.  – стая 101
 1. МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ – КМТО
 • 20. 01.2017 г. от 08:00 ч.  – стая 101
 1. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ
 • 27.01.2017 г. от 11:30 ч.  – стая 101
 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ШЕВНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 • 27.01.2017 г. от 14:45 ч.  – стая 101
 1. ИНФОРМАТИКА