Стипендии

Пълна информация относно правилата за получаване на стипендия през първи срок на учебната 2017/18 година  в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн- Варна, можете да намерите в приложените файлове:

1. Правила за отпускане на стипендии на учениците от ПГТМД в сила от 01.02.2018.
2. Заповед за отпуснатите стипендии- първи срок, учебна 2017/2018 г.
3. Заповед за  ред и начин заотпускане на стипендии – втори срок на учебната 2017/2018 година
4. Заповед за отпуснати стипендии- втори срок, учебната 2017/2018 г.

 

 

Two teenager with application briefcase