Стипендии

Пълна информация относно правилата за получаване на стипендия през втори срок на учебната 2016/17 година  в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн- Варна, можете да намерите в приложените файлове:

1. Правила за отпускане на стипендии на учениците от ПГТМД за II учебен срок на учебната 2016/17 г. в сила от 1.02.2017
2 .Заповед за отпускане на стипендии – втори  учебен срок на учебната 2016/17 г.
2 .Заповед  за  ученици- стипендианти – втори  учебен срок на учебната 2016/17 г.

 

Two teenager with application briefcase