Стипендии

Пълна информация относно правилата за получаване на стипендия през първи срок на учебната 2017/18 година  в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн- Варна, можете да намерите в приложените файлове:

1. Правила за отпускане на стипендии на учениците от ПГТМД в сила от 01.02.2018.

2. Ред и начин за  отпускане на стипендии през І-ви срок на учебната 2018/2019 година

 

 

Two teenager with application briefcase