Архив

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

  • 07.08.2013 г.

ПГТМД обявява с публична покана събирането на оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на козметично и фризьорско оборудване за учебни салони по козметика и фризьорство“.

Документация:

1. Заповед
2. Публична покана ID 9018530

3. Техническа спецификация
4. Методика за оценка и класиране
5. Образци на документи
6. Проект на договор
7. Обща информация за възложителя

Решение за избор на изпълнител