Специалности

  Специалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.Те са:

  • моден дизайн
  • моделиране и конструиране на облекло от текстил
  • фризьорство
  • козметика

       Освен специализираната дизайнерска подготовка , основана на българските традиции и последните световни модни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в национални и международни форуми на модата,включване в творчески проекти на фирми- производители на облекло, срещи с работодатели и клиенти, достъп до търговската мрежа още по време на обучението.
          Подготовката, която получават, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности.
           Завършилите и успешно положили Държавни зрелостни изпити и Държавни квалификационни изпити получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за трета степен на професионална квалификация.