Моделиране и Конструиране на облекло от текстил

СПЕЦИАЛНОСТ: КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

ПРОФЕСИЯ: МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ
ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗУЧАВАТ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА  12 КЛАС.

ЕДНА ОТ НАЙ-ЧЕСТО ТЪРСЕЩИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ ФИРМИ СА ОТ СФЕРАТА НА ШИВАШКИЯ БИЗНЕС.
УЧЕНИЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ РЕАЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ, КОЕТО ИМ ПОЗВОЛЯВА ДА ЗАПОЧНАТ ДА РАБОТЯТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА ВЕДНАГА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕТО СИ.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В 9-ти клас се полагат
основните професионални познания както следва.
..

Общо запознаване с:

•платовете и
•техните характеристики
 Шевната машина и нейните разновидности

Основните машинни бодове и тяхното качествено изработване

 

 10-ти клас

•Направа на чертежи и кройки първо по универсален, а по-късно и по личен модел
•Начина на качественото им изработване
•Възможността горните две умения да се приложат на практика

Навлиза се в конкретното за специалността обучение като:

  Изработването на дадена дреха започва с нейното проектиране

Завършилите специалността добиват потенциал за широко професионално развитие

Професионални компетенции:

 •  могат да разработват конструктивна и технологична  документация за изработване на облекла от текстил;
 •  добиват знания за основните видове шевни машини  за производството на облекло от текстил;
 •  усвояват видовете кроячна и гладачна техника.

   

  Реализация:
   

  •  производство на конфекция, облекла по еталон   и поръчка;
  • контролират спазването на технологията на производството;
  •  участват при анализиране на качеството на продукцията;
  •  организират осигуряването на материали, заготовки и детайли;
  •  работа в частни фирми и предприятия, развитие на собствен бизнес