МОДИСТ, БУТИКОВИ ОБЛЕКЛА

Специалност МОДИСТ, БУТИКОВИ ОБЛЕКЛА
с интензивно изучаване на френски език
Дневна форма на обучение след VII клас

Завършилият тази специалност трябва да  знае и умее:
– да проектира, конструира, моделира и експериментира модели облекла
– да изработва основните лементи на облеклото
– да борави с различните стилове в изобразителното изкуство и да умее да ги изполва при проектирането на съвременни облекла
– да владее разнообразни изобразителни техники
– да ръководи малка шивашка фирма

Завършилият специалността получава:
– трета степен на професионална квалификация
– образование: средно

Срок на обучение: 5 години
Балообразуване:
– оценка от тест по български език
– оценка от тест по математика
– удвоената оценка от тест за проверка на способностите по изобразително изкуство
– оценката по български език и оценката по изобразително изкуство от удостоверението за завършен седми клас

Максимален бал: 36

Обучението по специалността “Моден дизайн“ предвижда изграждането на творци – дизайнери
в областта на модата – създаване на уникални авторски модни колекции.
За целта в обучението са включени както всички необходими общохудожествени дисциплини от сферата на изобразителното изкуство – графика, живопис, композиция, компютърен дизайн,
история на изкуството и др. така и знания и умения,
свързани с модния дизайн – модна скица и дизайн, история на костюма, български национални костюми, най-нови модни тенденции, конструиране и технология на облеклото,
шев в модното ателие на колежа.

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ