Сесия януари – самостоятелна и задочна форма на обучение

Графици за провеждане на изпитите от Януарска  сесия: