Сесия април- самостоятелна форма на обучение

На страница информация/ самостоятелна форма на обучение   е публикуван графикът за провеждане на изпити- сесия април за  самостоятелна форма на обучение.