Изпитна сесия август

Публикуван е графикът на  поправителната изпитна сесия-  август за учениците:

  1.  Дневна форма на обучение – информация/ дневна форма на обучение
  2.  Задочна форма на обучение – информация/ задочна форма на обучение/ изпитна сесия
  3. Самостоятелна форма на обучение –  информация/ самостоятелна форма на обучение