Подаване на заявления за ДЗИ – сесия август – септември

Подаване на заявления за явяване на държавни зрелостни изпити сесия август -септември се извършва от 3.07.2017 г. до 13.07.2017 г в канцеларията на ПГТМД от 9 до 17 часа.