Свободни места в ПГТМД

Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн обявява свободни места в паралелките на училището към 30.06.2017 г., като кандидатстването за заемането им става съгласно заповед на директора.