Информация за учениците от задочна форма на обучение

II сесия очни занятия – 13.03.- 5.04. 2017 г.

Изпитна сесия – 10.04- 13.04.2017 г.

I поправителна сесия – 18.04- 28.04.2017 г.

II поправителна сесия –  август 2017 г.