Важно за зрелостниците

Във връзка с писмо на  РУО на МОН с  № 9160-193/08.06.2017 г.,  зрелостниците, които са пожелали да се запознаят с изпитните си работи от ДЗИ, могат да направят това,  в дните 12, 13 и 14 юни  в  присъствието на член на училищната зрелостна комисия, съгласно заповед на директора.