Участие в Национален конкурс „В началото бе словото“

    Участие на Йорданка Галинова Иванова от 9 б клас с ръководител -Катя Недева на Националния конкурс   „В началото бе словото  – 1190 години от рождението на Константин – Кирил Философ „- град. Кърджали – 11 май 2017 година.

Ученичката участва с есе и художествени проекти на глаголица и кирилица .

Бе отличена с поощрителна награда от заместник -председателя на Народното събрание Цвета Караянчева за проявена естетика и красота на Изписаното слово.