Конкурс за участие в проект по програма „Еразъм +“

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна работи по  проект 2017-1-BG01-KA102-036021 „Подобряване на професионалните компетенции чрез стажове в Европа“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

В проекта ще участват ученици от Х, ХІ и  ХІІ клас от професии:  Моделиер-технолог на облекло, Козметик и Фризьор.
Информация за обявения конкурс тук