На вниманието на кандидатите за участие в мобилност по програма „Еразъм+“

След заседание на  комисията за разглеждане и класиране на кандидатите за участие в мобилност по програма „Еразъм+“  бяха одобрени и класирани учениците за съответните квоти по  професии.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ