Прием след основно образование – 8 клас

Свободни места има в професия „Моделиер- технолог на облекло“- 14 броя.

Подаване на документи : свидетелство за основно образование – оригинал и медицинско свидетелство – оригинал  се извършва  във фоайето на училището всеки ден от 9.00 до 16 часа.