Русе ще бъде домакин на национален форум за професионално образование в сектор „Лека промишленост“

Русе ще бъде домакин на национален форум за професионално образование  в сектор „Лека промишленост“

 

            От 20 до 22 ноември Областния управител на област Русе, г-н Галин Григоров ще бъде домакин на първия по рода си национален форум  за професионално образование в сектор „Лека промишленост“, който ще срещне работодателите, директорите на професионалните гимназии и синдикатите в сектора.

Организатор на форума е Министерството на образованието и науката в партньорство с Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ), Браншовия съюз на производителите на текстил и Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост.

Форумът ще бъде открит от г-н Галин Григоров на 20.11.2017 г. от 14.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация.

Официални гости на форума са г-н Пламен Стоилов –  кмет на община Русе, г-жа Росица Георгиева – началник на Регионално управление на образованието – Русе, г-жа Антоанета Антонова – председател на Браншовия съюз на производителите от леката промишленост – Русе, г-жа Блага Найденова – председател на Синдикалната организация на директорите и помощник-директорите към Конфедерация на независимите синдикати в България на Съюз на българските учители, г-жа Росица Иванова – председател на националната асоциация на училищата по мода.

Интересът към събитието е изключително голям. Участие ще вземат над 20 представители на работодателите и синдикатите в сектора и 60 представители на училища от цяла България. Те ще имат възможност да посетят БТБ България АД и Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ които са партньори в осъществяването на дуално обучение по професия „Моделиер-технолог на облеклото“.

            На работната среща ще бъде поставен акцент върху готовността на бизнеса за осъществяване на дуално обучение с професионалните гимназии и обсъждането на механизми за пряко участие в бизнеса в предстоящото изработване на учебни програми за специфичната и разширената професионална подготовка като необходимо условие за синхронизиране на учебното съдържание с потребностите на пазара на труда.