Намалени часове

Във връзка с влошената метериологична обстановка ръководството на ПГТМД-Варна реши  днес  26.02.2018г продължителността  на часовете да бъдат бъдат намамлени на 35 минути.

Учебните заниятия ще се провеждат със следния график:

4час.11.05-11.40

5час.11.50-12.25

6час.12.35-13.10

7час.13.20-13.55