ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018 ГОДИНА

Подаването на заявления за допускане до държавните зрелостни изпити се извършва с попълване на заявление и копие от лична карта на лицето което ще се явява  на изпита в срок до 15.03.2018г.

Заявленията се подават в ПГТМД в стаята на програмиста от 8:00-16:00 часа.