Съобщение

Промяна на разписанието на учебните часове за 15.05.2018г.

Голямо междучасие  –  20 минути   

 

1. час 8.00 –  8.30               

2.час 8.40 – 9.10

3.час 9.20 – 9.50

4.час 10.10 – 10.40

5. час10.50  – 11.20

6. час 11.30 –  12.00

7. час12.10 – 12.40