ДЗИ

Бележките за допускане до ДЗИ се получават на място в ПГТМД в стаята на програмиста до края на работния ден.