ДКИ

Всички зрелостници, които ще се явяват на Държавни квалификационни изпити трябва да се явят на 06.06.2018г от 7:30 часа в ПГТМД- гр.Варна