СЪОБЩЕНИЕ

Официално връчване на Диплома за средно образование и Свидетелство за професионалана квалификация на 22.06.2018г. от 14:30 часа.

Актовата зала на ПГТМД