Прием след 7-ми клас

КОМИСИЯТА ПО ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 8-МИ КЛАС РАБОТИ ОТ 27 ДО 30 ЮЛИ ОТ 8:00 ДО 17:30 ЧАСА