Изпитни сесии Август 2018 г.

В раздел „Форми на обучение“, в съответните секции за дневна и самостоятелна форма на обучение, може да откриете Графици за провеждане на изпитите от сесия Август 2018.