ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

11.09.2018г. ОТ 8:00 ЧАСА -ТЕОРИЯ

10.09.2018г. ОТ 8:00 ЧАСА – ПРАКТИКА –  ФРИЗЬОРСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

12.09.2018г. И 13.09.2018г. ОТ 8:00 ЧАСА – ПРАКТИКА – КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕЛКО ОТ ТЕКСТИЛ