РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Родителска среща с класните ръководители и учителите по учебни предмети относно новата учебна година 2018/2019 ще се проведе на 17.09.2018 година от 18.00 часа в гимназията.