ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Откриването на новата учебна година ще се състои на 17.09.2018г. от 10:00 часа в двора на училището.