Промяна на графиците за Януарски изпитни сесии

!!! ВАЖНО !!!

ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГРАФИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ,  ОБУЧАВАЩИ СЕ  В ДНЕВНА  И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА СА КАЧЕНИ
В РАЗДЕЛ „ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ“:

 

  • ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-ИЗПИТНИ СЕСИИ
  • САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ИЗПИТНИ СЕСИИ