Подаване на заявления за ДЗИ за сесия  май- юни

    Срокът за подаване на заявления за допускане до Държавни зрелостни изпити за ученици обучаващи се в дневна и самостоятелна форма, за  сесия  май- юни е 18.03.2019 г.