РАЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ!

ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ НА 21.06.2019 г. /ПЕТЪК/ ОТ 10.30 ЧАСА В  АКТОВАТА ЗАЛА НА ГИМНАЗИЯТА.

ДИПЛОМИТЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ ЛИЧНО.