Изпитна сесия август

Публикуван е графикът на  поправителната изпитна сесия-  август за учениците:

  1.  Дневна форма на обучение – информация/ дневна форма на обучение
  2.  Задочна форма на обучение – информация/ задочна форма на обучение/ изпитна сесия
  3. Самостоятелна форма на обучение –  информация/ самостоятелна форма на обучение 

Прием след основно образование – 8 клас

Свободни места има в професия „Моделиер- технолог на облекло“- 14 броя.

Подаване на документи : свидетелство за основно образование – оригинал и медицинско свидетелство – оригинал  се извършва  във фоайето на училището всеки ден от 9.00 до 16 часа.

На вниманието на кандидатите за участие в мобилност по програма „Еразъм+“

След заседание на  комисията за разглеждане и класиране на кандидатите за участие в мобилност по програма „Еразъм+“  бяха одобрени и класирани учениците за съответните квоти по  професии.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

Конкурс за участие в проект по програма „Еразъм +“

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна работи по  проект 2017-1-BG01-KA102-036021 „Подобряване на професионалните компетенции чрез стажове в Европа“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

В проекта ще участват ученици от Х, ХІ и  ХІІ клас от професии:  Моделиер-технолог на облекло, Козметик и Фризьор.
Информация за обявения конкурс тук

ПГТМД – С НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ С НАД 100-ГОДИШНА ИСТОРИЯ

„Да имаш 100-годишна, а и повече от 100-годишна история е знак, че училището има своето място и продължава да е значимо за образованието в своя край“. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова на церемония за награждаването на 34 професионални гимназии, които съществуват повече от век.

Г-жа Михайлова заяви още, че професионалното образование е един от най-важните приоритети на ръководния екип на министерството и подчерта голямата отговорност на дирекция „Професионално образование и обучение“. Освен това посочи, че вместо предложението 10 гимназии да бъдат наградени за своя стогодишен принос в развитието на българското професионално образование, ръководството на МОН е решило да бъдат наградени всичките 34 професионални гимназии с над 100-годишна история.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов посочи, че най-голямото постижение на Закона за предучилищното и училищното образование е въвеждането на обучението по предприемачество още от малките класове. То ще спомогне да се запълни една огромна празнина в българската икономика в бъдеще. Г-н Симеонов увери присъстващите, че в лицето на БТПП имат огромен съюзник по всички въпроси за развитието на професионалното образование и обучение.

Награждаването на професионалните гимназии бе по предложение на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) и ръководството на Българската търговско-промишлена палата (БТТП). Директорите на всичките 34 професионални гимназии получиха от зам.-министър Михайлова плакета на Министерството на образованието и наука